«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Deva Premal & Miten with Manose - Laulud Ühisväes - Songs for the Sangha 13.MAI

Deva Premal & Miten with Manose & Joby Baker & Spencer Cozens
Laulud ühisväes - Songs for the Sangha

13.mai 2015 @ Tallinn
Nordea Kontserdimaja, Estonia pst. 9

Algusaeg: 19:00 kell
Sissepääs: 18:00 kell

Piletid: 40 €,  35 €, 30 € ja 25 €
saadaval siin:

  IN ENGLISH BELOW
по-русски:


Deva Premal ja Miten kohtusid 1990. aastal Indias ja alustasid üheskoos armastuse ja loomingu teekonda, millega nad tõid oma unikaalsed ja inspireeriva muusika, mantrad ning meditatsiooni publikuni üle maailma.

Nende looming ületab meile igapäevaselt tuttava muusika piirid.

Tuntud kirjanik ja spirituaalne õpetaja Eckhard Tolle on tema muusikast vaimustatud ja kirjeldab seda kui „puhast maagiat”. Deva album The Essence on aga lausa Hollywoodi ikooni Cheri lemmikheliplaat joogaharjutuste tegemisel. Tema pühadus Dalai Lama pidavat kuulama nende muusikat oma vabal ajal ja kui Deva ja Miten laulsid privaatkontserdil tema lemmik mantrat, väljendas ta oma poolehoidu “Ilus muusika, ilus..”

Motivatsiooniguru Anthony Robbins peab tema muusikat kirglikuks ja võimsaks.

Nende kontserdid ja õpitoad on enamat kui ainult muusikat- need on kutse ühiste sügavate vaikusehetkede ja meditatsioonini iseendas.

Nende kuulajad üle kogu maailma avastavad mantrate laulmise transformatiivset maagiat. Workshopil osalenu Saksamaalt jagab: “Workshop Kölnis täitis mind tõelise rõõmu, avatuse ja puhta õnnega.. Ma olen liigutatud”.

Nende Euroopa tuur 2015. aastal koos Nepaali Bansuuri flöödimeistri Manose’ga leiab aset paljudes Saksamaa, Bulgaaria, Inglismaa, Hollandi, Kreeka, Sloveenia, Ungaris Hispaania, Leedu, Šveitsi, Venemaa ja Türgi linnades.

Mantratest pikemalt: Mantraid lauldakse sanskriti keeles-iidse India pühas keeles, mida enam ei räägita. Mantrad on loodud hindu tarkade pühakute poolt teekondadena teadvuseni kasutades spetsiaalsete helide väge, mis panevad energia liikuma. Sanskriti keeles tähendab „man” meelt ja „tra” tähendab vabastama, seega sõna-sõnalt tõlgituna tähendab „mantra” meele vabastamist.

Mantrad on energeetilised heli vormid. Sanskriti keel kannab endas kirjeldatava objekti või kvaliteedi olemust.  See keel ei ole kirjeldav, nagu meie keel - see on samaväärne tõelise loomiseheliga (manifesteerimise heliga).Seega, lauldes mantrat Ananda, korduvalt, toob see Sind õndsuse seisundisse, sest ananda on õndsuse heli!

Kontsert algab kell 19. Ja kestab koos vaheajaga u 3 tundi.

Uksed avatakse kell 18

Muusikaga saab tutvuda siin:
http://devapremalmiten.com/Music/
So Much Magnificence
Awakening
Chidananda


Lisainfo: www.tantratee.ee info@tantratee.ee tel: 58046838, 5539165, 5585585
 

IN ENGLISH:

Deva Premal Miten and met in India in 1990 and began their journey together in love and creativity, where they brought together their unique and inspiring mix of songs, mantras and meditation to a worldwide audience.

Their music transcends all the usual musical boundaries.
Figures such as the best-selling author and spiritual teacher Eckhart Tolle, who describes her music as "Pure Magic", have been fully expressed enthusiasm about their music. Hollywood icon Cher called Devas album, The Essence "make my favorite CD for Yoga". It is said that His Holiness the Dalai Lama in his private time likes to listen to their music, and as Deva and Miten in a private concert chanted his favorite mantra for him, he exclaimed, "Beautiful music, beautiful ...!"
Motivational guru Anthony Robbins describes her music as "Passionate and powerful '.

Their concerts and workshops are more than music - they are invitations to common deep moments of silence and meditation.

Their listeners all over the world are discovering the transformative magic of mantra chanting. Until next year, "A workshop participant from Germany writes:" The workshop in Cologne filled me with such joy, openness and simple happiness ... I'm moving again. "

Their European tour in 2015 together with the Nepalese master of the Bansuri flute, mannose, she brings in many cities in Germany and Bulgaria, England, Holland, Greece, Slovenia, Hungary, Spain, Lithuania, Switzerland, Russia and Turkey.

More about mantras: The mantras that we chant are in Sanskrit – a sacred language of ancient India that is no longer spoken.  The mantras were created by the rishis (wise ones) as paths to awareness, using the power of particular sounds to create specific energy responses. In Sanskrit, ‘man’ means mind and ‘tra’ means ‘to free from’, so ‘mantra’ is literally a tool to free the mind.

Mantras are energetic sound formulas. Sanskrit carries the essence of the object or quality it describes. It is not descriptive, as is our language – it is the actual sound equivalent of the manifestation. Hence, ananda, chanted repeatedly, will bring one into a state of bliss, because ananda is the essential sound of bliss.


Music: http://devapremalmiten.com/Music/

www.tantratee.ee info@tantratee.ee tel: 58046838, 5539165, 5585585


по-русски:

Дэва Премал и Митен встретились в 1990-м году в Индии, где они и начали свое совместное путешествие, наполненное любовью и творчеством, благодаря которому мир узнал их уникальные и вдохновляющие музыкальные композиции, мантры и медитации.

Их творчество - больше чем музыка!

Известный писатель, автор бестселлеров, учитель спиритизма Экхарт Толле вдохновлен музыкой Дэвы Премал и описывает её как «чистую магию». Популярная певица Шер, икона Голливуда, назвала альбом Дэвы Премал «The Essence» своим любимым диском для занятий йогой. Поговаривают, что сам Его Святейшество Далай-лама слушает музыку Дэвы и Митена в свободное время, и после исполнения ими его любимой мантры на частном концерте воскликнул: «Красивая музыка, очень красивая…».

Гуру по вопросам мотивации Энтони Роббинс считает музыку Дэвы Премал страстной и энергетически мощной.

Концерты и семинары Дэвы Премал и Митена – словно приглашение в совместные моменты тишины и глубокой медитации.

Их слушатели по всему миру открывают для себя трансформирующую магию мантр. Участник одного из семинара, прошедшего в Германии, пишет: «Семинар в Кёльне наполнила меня настоящей радостью, открытостью и чистым счастьем… И вот я снова испытываю эти эмоции».

Их европейский тур 2015-го года совместно с непальским мастером бансури-флейты Мануз пройдет во многих городах Германии, Болгарии, Англии, Голландии, Греции, Словении, Венгрии, Испании, Литве, Швейцарии, России и Турции.

Подробнее о мантрах:

Мантры исполняются на древнем священном языке Индии, на санскрите, который на данный момент является вымершим языком. Мантры созданы святыми мудрецами как путь к сознанию с использованием силы звука. Мантры апеллируют к энергетическим центрам тела, заставляя энергию двигаться. На санскрите «ман» означает «сознание» и «тра» «свободный от», «освободиться». Таким образом, слово «мантра» означает «освобождение сознания».

Мантры – энергетические формулы звука. Санскрит передает суть называемого качества или объекта. Санскрит - не описательный язык, в отличие от нашего языка. Санскрит - реальный звуковой эквивалент смысла. Так, неоднократно исполняя мантру «ананда», мы переносимся в состояние блаженства, так как «ананда» - это звук блаженства.

Концерт начнется в 19.00 и будет длиться вместе с антрактом 3 часа.

Двери открываются в 18.00.

Музыка: http://devapremalmiten.com/Music/

Дополнительная информация: www.tantratee.ee info@tantratee.ee тел: 58046838, 5539165, 5585585